top of page
Het perfecte plaatje op reis 2022

Dutch TV show “Het Perfecte Plaatje op reis” experiments with NFTs

Monday 3 July 2023

RTL and ITV Studios Netherlands launch innovative and technological first on RTL 4 

The celebrity photography contest broadcasted by RTL and produced by ITV gave viewers the opportunity to claim their favorite picture as a digital asset for free.

Within 12 hours of the show being broadcasted, photographer Leonie ter Braak’s Kiekeboe 3 photograph depicting a Cheetah sold out. Viewers who claimed the limited edition artworks are now able to download the high-resolution artwork for private use, either as a background on their mobile phone or as an art piece in their homes. Owners of the digital art get access to exclusive content of the TV show and a selection of viewers are invited to attend the special art show of all the photographs taken during this season.

As a media company, RTL has been exploring new opportunities created by all the new technological developments for some time. Peter van der Vorst, Director of Content, explains: "The technological developments in the field of NFTs, AI and gamification are moving incredibly fast and bring both opportunities and risks. As a major media company, we feel a responsibility to contribute to raising awareness of these. In addition to our reporting in our news and current affairs programs, we have also been doing this within RTL Nederland for a few years now by experimenting in the digital world ourselves in order to increase our knowledge. For example, with the launch of NFTs through which we investigate the public's interest in digital collectibles. We are also creating billboards of promos via AI and investigating how our content can have a possible pass-through in a metaverse."

IntotheNXT consultancy supported RTL with the concept development and execution in close collaboration with their partner Byont, a web3 development company. As Vera Schut, co-founder of IntotheNXT highlights: ”NFTs are great tools to establish a direct connection with your viewer and extend this interaction beyond the end of the show, but not everyone knows what an NFT is nor has a virtual wallet to store these digital assets in. We were adamant to create something simple and intuitive for the viewer to like and understand.”

Jasper Verbeet from Byont explains: “As web3 solutions are in full development, we had to push the boundaries of the blockchain tools currently available to create an intuitive user journey. Viewers could claim their favorite picture by scanning the QR code on the TV or going to the URL. Simply by providing their email address, a virtual wallet was created in the back so viewers could easily access their digital art piece. Viewers that already had a virtual wallet, could use their own.”

This innovation by RTL and ITV, enabled by IntotheNXT, Byont and EPAM, signifies a milestone in the convergence of media, technology, and art, paving the way for a new way to engage with viewers television broadcasting.

 

About IntotheNXT

IntotheNXT is a leading strategic consulting firm that deeply understands new technologies like web3 and AI, as well as what truly motivates people. We help businesses grow by using data and technology in ways that let people focus on what they enjoy most, helping them to reach their full potential. In simple terms, we make technology work for you, not the other way around.

About Byont

Byont is a web3 development company. We help leading organizations grow by engineering and securing their web3 products and services.

Het Nederlandse tv-programma "Het Perfecte Plaatje op reis" experimenteert met NFT's

Maandag 3 juli 2023

RTL en ITV Studios Netherlands lanceren innovatieve en technologische primeur op RTL 4  

 

De fotowedstrijd voor bekende Nederlanders, uitgezonden door RTL en geproduceerd door ITV, gaf kijkers de mogelijkheid om hun favoriete foto gratis als digitaal bezit te claimen.

Binnen 12 uur nadat de show was uitgezonden, was Kiekeboe 3, een foto van een Cheeta van winnares Leonie ter Braak uitverkocht. Kijkers die de limited edition kunstwerken hebben geclaimd, kunnen nu de kunstwerken in hoge resolutie downloaden voor privégebruik als achtergrond op hun mobiele telefoon of als kunstwerk in hun huis. Eigenaren van de digitale kunst krijgen toegang tot exclusieve content van de tv-show en een selectie van kijkers wordt uitgenodigd om de speciale kunstshow bij te wonen van alle foto's die tijdens dit seizoen zijn gemaakt.

Als mediabedrijf is RTL al een tijd bezig om te onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Peter van der Vorst, Director of Content, licht toe: “De technologische ontwikkelingen op het gebied van NFT's, AI en gamification gaan ontzettend hard en brengen zowel kansen al risico’s met zich mee. Als groot mediabedrijf voelen we de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de bewustwording daarvan. Naast onze berichtgeving in onze nieuws en actualiteitenprogramma’s doen we dat binnen RTL Nederland sinds een paar jaar ook door zelf volop te experimenteren in de digitale wereld om op die manier onze kennis te vergroten. Bijvoorbeeld met de lancering van NFT’s waarmee we de interesse in digital collectibles bij het publiek onderzoeken. Ook creëren we via AI-billboards van promo’s en onderzoeken we hoe onze content een eventuele doorvertaling kan krijgen in een metaverse.” 

 

IntotheNXT consultancy ondersteunde RTL bij de conceptontwikkeling en uitvoering in nauwe samenwerking met hun partner Byont, een web3-ontwikkelingsbedrijf. Zoals Vera Schut, mede-oprichter van IntotheNXT benadrukt: "NFT's zijn geweldige hulpmiddelen om een ​​directe connectie met je kijker tot stand te brengen en deze interactie uit te breiden tot na het einde van de show, maar niet iedereen weet wat een NFT is en heeft ook geen wallet om op deze in op te slaan.  We hadden als doel om iets intuïtiefs te creëren dat de kijker leuk zou vinden en begrijpen.”

Jasper Verbeet van Byont legt uit: “Omdat web3-oplossingen volop in ontwikkeling zijn, moesten we de grenzen verleggen van de beschikbare blockchain-tools om een ​​intuïtieve gebruikersreis te creëren. Kijkers konden hun favoriete foto claimen door de QR-code op de tv te scannen of naar de URL te gaan. Door simpelweg hun e-mailadres in te voeren, werd op de achtergrond een wallet gemaakt, waarmee ze moeiteloos bij hun hun digitale kunstwerk konden komen. Kijkers die al een wallet hadden, konden een koppeling maken met hun eigen wallet.”

Deze innovatie van RTL en ITV, mogelijk gemaakt door IntotheNXT, Byont en EPAM, betekent een mijlpaal voor het bij elkaar komen van media, technologie en kunst, en maakt de weg vrij voor een nieuwe manier van interactie met kijkers van televisie-uitzendingen.

 

Over IntotheNXT

IntotheNXT is een toonaangevend strategisch adviesbureau met diepe kennis van nieuwe technologieën zoals web3 en AI, evenals begrip van wat mensen echt motiveert. We helpen bedrijven groeien door data en technologie te gebruiken op een manier die mensen in staat stelt zich te concentreren op wat ze het leukst vinden, zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken. Eenvoudig gezegd: wij laten technologie voor jou werken, en niet andersom.

 

Over Byont

Byont is een web3 development bedrijf. Wij helpen toonaangevende organisaties groeien door hun web3-producten en -diensten te ontwikkelen en te beveiligen.

bottom of page